728x90 AdSpace


 • Habari za hivi Punde

  Wednesday, October 12, 2016

  TAARIFA YA KUANZA KWA VIKAO VYA KAMATI ZA BUNGE MJINI DODOMA


  Vikao vya Kamati za Kudumu za Bunge vitaanza tarehe 17 Oktoba hadi tarehe 30 Oktoba 2016, Mjini Dodoma kabla ya kuanza kwa Mkutano wa
  Tano wa Bunge uliopangwa kuanza tarehe 1 Novemba 2016. 

  Kufuatia
  Ratiba hiyo ya shughuli za Kamati, Waheshimiwa Wabunge wote
  wanapaswa kuwa wamewasili Mjini Dodoma ifikapo Jumapili tarehe 16
  Oktoba, 2016 kwa ajili ya kushiriki vikao hivyo.

  2.0       SHUGHULI ZILIZOPANGWA KATIKA RATIBA
  katika Vikao hivyo, shughuli zilizopangwa kutekelezwa na Kamati ni kama
  ifuatavyo:
  1. a)KUPOKEAMAONI YA WADAU WA MISWADA MBALIMBALI
  Kamati mbili (2) za Kisekta zitajadili Miswada miwili ya Sheria
  ambapo Kamati ya Katiba na Sheria itajadili Muswada wa Sheria
  ya Marekebisho ya Sheria Mbalimbali, Na. 3 wa Mwaka 2016 [The
  Written Laws (Miscellaneous Amendments) Bill, 2016] na itakuwa na
  vikao vya kupokea maoni ya wadau kuhusu Muswada huo siku ya
  tarehe 21 Oktoba, 2016 katika Ukumbi wa Serengeti, Ofisi ya Hazina
  Mjini Dodoma kuanzia saa tano (5:00) Asubuhi ambapo Sheria hiyo
  ina jumla ya Sheria 9 zitakazofanyiwa marekebisho na Muswada
  huu.

  Kamati nyingine ni Kamati ya Huduma na Maendeleo ya Jamii
  ambayo itajadili Muswada wa Sheria ya Huduma za Habari wa
  Mwaka 2016 [The Media Services Bill, 2016] na itakuwa na vikao vya
  kupokea maoni ya wadau kuhusu Muswada huo siku ya tarehe 19
  Oktoba, 2016 Katika ukumbi ulipo katika Jengo la Mdhibiti na
  Mkaguzi     Mkuu wa Hesabu za Serikali Mjini Dodoma kuanzia saa
  tatu kamili (3:00) asubuhi hadi saa Tisa(9:000) Alasiri.

  Pamoja na kamati hizo mbili za kisekta, pia Kamati ya Sekta
  Mtambuka ambayo ni Kamati ya Bunge ya Sheria Ndogo nayo
  imepanga kufanya mikutano ya kusikiliza maoni ya wadau (Public
  Hearing) kuhusiana na Sheria Ndogo zilizowasilishwa na Serikali
  katika Mkutano wa Nne wa Bunge. Mikutano hiyo inatarajiwa
  kufanyika kati ya Jumanne tarehe 18 Oktoba, 2016 na Alhamisi
  tarehe 27 Oktoba, 2016 katika Jengo la Hazina (Treasury Square)
  Mjini Dodoma.

  Wadau wote katika Miswada tajwa hapo juu wanakaribishwa
  kufika mbele ya Kamati kutoa maoni yao katika tarehe na muda
  uliotajwa.
  1. b)KUPOKEATAARIFA ZA KIUTENDAJI WA WIZARA
  Kamati tisa (9) za kisekta zitapokea Taarifa za utendaji wa Wizara
  zinazosimamiwa na Kamati hizo kwa mujibu wa Kifungu cha 7 (1)
  (c) na (d) cha Nyongeza ya Nane ya Kanuni za Kudumu za Bunge,
  Toleo Januari, 2016.
  1. i) Kamatiya Mambo ya Nje, Ulinzi na Usalama itapokea na
  kujadili Taarifa za wawakilishi wa Bunge katika SADC – PF,
  ACP – EU na CPA kwa mujibu wa Kifungu cha 7 (2) (iii) na (iv)
  cha Nyongeza ya Nane ya Kanuni za Kudumu za Bunge,
  Toleo la Januari, 2016.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: TAARIFA YA KUANZA KWA VIKAO VYA KAMATI ZA BUNGE MJINI DODOMA Rating: 5 Reviewed By: Ahmad Michuzi
  Scroll to Top